การเริ่มต้นธุรกิจมีให้เลือก 6 ระดับ

ระดับ Manager (M)

มียอดซื้อสินค้าส่วนตัว 4,000 PV

ระดับ Agent (A)

มียอดซื้อสินค้าส่วนตัว 1,000 PV

ระดับ Super (S)

มียอดซื้อสินค้าส่วนตัว 2,000 PV

ระดับ Senior Manager (SM)

มียอดซื้อสินค้าส่วนตัว 8,000 PV

ระดับ Director (D)

มียอดซื้อสินค้าส่วนตัว 16,000 PV

ระดับ Senior Director (SD)

มียอดซื้อสินค้าส่วนตัว 32,000 PV

แผนธุรกิจ NYG2015

รับรายได้ 4 ช่องทาง

1. โบนัสขายปลีก 15-40%

Retail profit

คือ รายได้ที่เกิดจากส่วนต่างจากการขายปลีกให้กับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิก โดยซื้อสินค้าไปในราคาสมาชิกแล้วจำหน่ายราคาปลีก

2. โบนัสจากการแนะนำ 10%

Fast start bonus

คือ รายได้ที่เกิดจากการซื้อสินค้าของสมาชิกใหม่ที่เกิดจากการแนะนำของเรา คำนวนจาก คะแนนสินค้าที่สมาชิกใหม่ซื้อ

3. โบนัสบริหารทีม 30%

Balance team bonus

คือ รายได้จากการสร้างทีมงานนักธุรกิจ
และเครือข่ายผู้บริโภค คำนวนจากคะแนน
ที่เกิดขึ้นจาก 2 สายงาน

4.ออโต้ชิพ ยูนิเลเวล 5%

ลึก 20 ชั้น

คือ โบนัสที่คำนวนจากยอด ออโต้ชิพ
ของสมาชิกภายใต้สายงานทั้งหมด

โบนัสพิเศษสำหรับศูนย์บริการสมาชิก - เป็นโบนัสที่เกิดจากการคีย์ผ่านระบบให้กับสมาชิกใหม่ ของศูนย์บริการสมาชิก