PRODUCT INFORMATION

ผลิตภัณฑ์นาย่า แอตโต้

บรรจุ 100 ซีซี

ราคาขายปลีก : 1,200 บาท

ราคาสมาชิก : 800 บาท

PV : 200 PV

บรรจุ 10 ซีซี

ราคาขายปลีก : 150 บาท

ราคาสมาชิก : 100 บาท

PV : 10 PV

ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 2015 โดย BSI

นาย่า แอตโต้ อาหารเสริมพืช สกัดจากสมุนไพร 15 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นเหลือง, ขมิ้นขาว, เสาวรส, สับปะรด, พริก, ไพร, มะเขือเทศ, ถั่วขาว, ถั่วเขียว, ถั่วแดง, ถั่วดำ, ถั่วเหลือง, มะกรูด, ใบเตย, หม่อน ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive Compounds of Agriculture) ช่วยให้พืชเติบโตตั้งแต่ระบบเซลล์ ผ่านระบบโครงสร้างพืช ตั้งแต่ใบ ดอก ผล ลำต้น ราก ให้สมบูรณ์ แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค และแมลงศัตรูพืช

 

นาย่า แอตโต้ ไม่มีสารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม ใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด ทำให้ลำต้นแข็งแรง ขั้วผลเหนียว ผลดก เพิ่มผลผลิต ช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมี


ส่วนประกอบสำคัญ :

       สารฟลาโวนอยด์ / Flavonoid

วิธีใช้
ผสม นาย่า แอตโต้ 1 ซีซี กับน้ำ 20 ลิตร

คำเตือน
ศึกษาเอกสารที่แนบในกล่องให้เข้าใจก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์

100 ซีซี.png
10 ซีซี.png