แผนธุรกิจ NYG2015

การเริ่มต้นธุรกิจมีให้เลือก 6 ระดับ

ระดับ Manager (M)

มียอดซื้อสินค้าส่วนตัว 4,000 PV

ระดับ Agent (A)

มียอดซื้อสินค้าส่วนตัว 1,000 PV

ระดับ Super (S)

มียอดซื้อสินค้าส่วนตัว 2,000 PV

ระดับ Senior Manager (SM)

มียอดซื้อสินค้าส่วนตัว 8,000 PV

ระดับ Director (D)

มียอดซื้อสินค้าส่วนตัว 16,000 PV

ระดับ Senior Director (SD)

มียอดซื้อสินค้าส่วนตัว 32,000 PV

รับรายได้ 4 ช่องทาง

1. โบนัสขายปลีก 15-40%

Retail profit

2. โบนัสจากการแนะนำ 10%

Fast start bonus

3. โบนัสบริหารทีม 30%

Balance team bonus

4.ออโต้ชิพ ยูนิเลเวล 5%

ลึก 20 ชั้น

คือ รายได้ที่เกิดจากส่วนต่างจากการขายปลีกให้กับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิก โดยซื้อสินค้าไปในราคาสมาชิกแล้วจำหน่ายราคาปลีก

คือ รายได้ที่เกิดจากการซื้อสินค้าของสมาชิกใหม่ที่เกิดจากการแนะนำของเรา คำนวนจาก คะแนนสินค้าที่สมาชิกใหม่ซื้อ

คือ รายได้จากการสร้างทีมงานนักธุรกิจ
และเครือข่ายผู้บริโภค คำนวนจากคะแนน
ที่เกิดขึ้นจาก 2 สายงาน

คือ โบนัสที่คำนวนจากยอด ออโต้ชิพ
ของสมาชิกภายใต้สายงานทั้งหมด

โบนัสพิเศษสำหรับศูนย์บริการสมาชิก - เป็นโบนัสที่เกิดจากการคีย์ผ่านระบบให้กับสมาชิกใหม่ ของศูนย์บริการสมาชิก

รายได้ทางที่ 1 กำไรจากการขายปลีก (Retail Profit) 15%-40%

นาย่า เซซามีน พลัส

ราคาขายปลีก

ราคาสมาชิก

กำไรขายปลีกต่อกระปุก

3,000 บาท

2,400 บาท

600 บาท

ถ้าคุณขายปลีก 10 ประปุก จะมีกำไร

600 x 10 = 6,000 บาท

รายได้ทางที่ 2  ค่าแนะนำ (Fast Start Bonus) 10%

คุณดำรงตำแหน่งใดก็ได้ สปอนเซอร์ นาย A มียอดธุรกิจ 1,000 คะแนน คุณจะได้รับค่าแนะนำ จำนวน 10% คูณกับ 1,000 คะแนน เท่ากับ 100 บาท

ในขณะเดียวกัน คุณไปสปอนเซอร์ นาย B มียอดธุรกิจ 2,000 คะแนน คุณจะได้รับค่าแนะนำ จำนวน 10% คูณกับ 2,000 คะแนน เท่ากับ 200 บาท

Agent

1,000 PV x 10% = 100.-

Super

2,000 PV x 10% = 200.-

Manager

4,000 PV x 10% = 400.-

Senior Manage

8,000 PV x 10% = 800.-

Director

16,000 PV x 10% = 1,600.-

Senior Director

32,000 PV x 10% = 3,200.-

300,000 PV - 100,000 PV = 200,000 PV

* คำแนนที่เหลือจากการคำนวณทุกรอบเก็บไว้ในรอบถัดไป

รายได้ทางที่ 3  โบนัสบาลานซ์ทีม (Balance Team Bonus) 30%

โบนัสที่ได้รับ คือ 100,000 x 30% = 30,000 บาท

รายได้ทางที่ 4  โบนัสออโต้ชิฟ ยูนิเลเวล (Auto Ship Unilevel Bonus) 5%