กิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจและใกล้ชิดผู้บริหารฯ
เที่ยวเชียงใหม่ ศักการะสิ่งศักด์สิทธิ์คู่เมือง
เที่ยวพัทยา ดูปะการังเกาะขาม
แกรนด์ OPP 2018