Vision วิสัยทัศน์

           NAYA GREEN  เรามีความแตกต่างจากธุรกิจทั่วไป เราเน้นให้ความสำคัญกับสมาชิกเป็นหลัก มีความโปร่งใส และมีแผนการตลาดที่ตอบโจทย์กับนักธุรกิจทุกคนอย่างชัดเจน จ่ายง่าย ไม่ซับซ้อน ตรงไปตรงมา 
           และในตอนนี้ NYG2015 กำลังดำเนินการก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ บนเนื้อที่มากกว่า 10 ไร่ ประกอบไปด้วย หอประชุมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และห้องประชุมย่อย อาคารสำนักงาน อาคารรับรอง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของสมาชิก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะเป็นการยืนยันให้เห็นถึงความตั้งใจของเรา และเน้นย้ำให้เห็นถึงความแตกต่างของธุรกิจ NAYA GREEN จากธุรกิจอื่นๆ อย่างชัดเจน

Mission พันธกิจ

          NAYA GREEN  มุ่งหวังที่จะให้สมาชิกเครือข่ายของเราทั่วประเทศ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้ครอบครัวหรือคนที่เรารัก มีความสุขมากขึ้น สามารถ

          ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ไปได้ ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นคัดสรรเพื่อหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพื่อให้สมาชิกนำไปจำหน่าย จนเกิดเครือข่ายผู้บริโภค และเครือข่ายนักธุรกิจ สร้างอิสรภาพทางชีวิตได้อย่างแท้จริง

          ขอเชิญทุกคน มาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับครอบครัวของเรา